มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น ยกกำลัง2”  ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น ยกกำลัง2”  ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565


Roi Et Rajabhat University, in collaboration with The Savings Bank, organized the presentation of the project’s performance and achievements. “Omsin Yuwapat Raksathin Raised 2” regionally on October 18, 2022.
Loading