มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “การเข้าสู่อาชีพทนายความอย่างมืออาชีพ” เนื่องในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “การเข้าสู่อาชีพทนายความอย่างมืออาชีพ” เนื่องในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 วิทยากรโดย ทนายนิติธร แก้วโต พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ เนื่องในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


Roi Et Rajabhat University organized the event. “Entering the profession of a professional lawyer” on the occasion of the Political Science Law Day project, weaved a dialogue to build a network of cooperation and academic services on August 4, 2022.Loading