มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและกองพลทหารราบที่ 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและการส่งเสริมกิจกรรมกำลังพล

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 09:39 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และพลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและการส่งเสริมกิจกรรมกำลังพล พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ,คณบดีทุกคณะร่วมให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ด้วย


On July 11, 2022, Roi Et Rajabhat University and the 6th Infantry Brigade signed a Memorandum of Understanding (MOU) on academics and promotion of personnel activities.Loading