มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการ (MOU)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด โดย ผศ.ดร.วิชิต กำมันคะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด นำโดยนายชัยณรงค์ มะเดื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


Roi Et Rajabhat University and the Department of Skill Development signed a Memorandum of Understanding on Academic and Operational Cooperation (MOU) on April 8, 2022.


Loading