มรภ.รอ. มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชาวบ้านโคกกุง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บริจาค สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศาลากลางบ้านโคกกุง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดยการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งมีผู้นำชุมชน พระสงฆ์ และชาวบ้าน มารับสิ่งของช่วยเหลือด้วยความทราบซึ้งใจ


Roi Et Rajabhat University donates items to help flood victims at Ban Khok Kung Town Hall Koh Kaew Subdistrict, Selaphum District, Roi Et Province, on October 13, 2022, by providing aid items to victims with community leaders. Monks and villagers picked up their belongings with gratitudeLoading