นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2​ ในการประกวดหุ่นฟางโคราช​ ครั้งที่ 2 ประเภทอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2​ ในการประกวดหุ่นฟางโคราช​ ครั้งที่ 2 ประเภทอุดมศึกษา ซึ่งตัดสินผลงานโดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์​ (ประติมากรรม) อาจารย์ศราวุธ​ ดวงจำปา


Roi Et Rajabhat University, where students in arts education were awarded the runner-up prize. 2 in the 2nd Korat Straw Puppet Contest in higher education category, which judged works by national artists in visual arts (sculpture). Mr. Sarawut Duangchampa.Loading