รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์สืบสานศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”

นายบูรพัฒน์ พงษ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท จากการประกวดศิลปะสร้างสรรค์ “ราชภัฏรังสรรค์สืบสานศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินมหาภูมิพล”


Mr. Burapat Pongsuwan Students in Arts Education, Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University received the 2nd runner-up prize with a plaque and a prize of 10,000 baht from the creative arts contest “Rajabhat created the succession of art, honoring the artist Maha Bhumibol”ภาพจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th/pbru/news/33353


Loading