มหกรรม U2T for BCG : Roi Et 2Global

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัด “มหกรรม U2T for BCG : Roi Et 2Global” ในวันที่ 28 กันยายน 2565 โดยมีกิจกรรมการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการ U2T for BCG กว่า 200 ตำบล การประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการ Roi Et 2Global 2022 การเสวนาการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในชุมชนและการเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์และบริการ


Roi Et Rajabhat University organized the “U2T for BCG Expo: Roi Et 2Global” on September 28, 2022, with over 200 U2T for BCG product and service exhibitions, Roi Et 2Global 2022 best products and services contest, product development and upgrading discussions to drive business in the community, and fashion show, products and services.


Loading